06 510 53 585 | info@modernfinance.nl
Home » Opstellen Jaarrekening

Opstellen Jaarrekening

Op basis van de gevoerde administratie worden jaarlijks jaarcijfers opgesteld die veelal de grondslag zijn belastingaangiften en financieringsaanvragen.
De jaarcijfers zijn vooral ook een weergave van de financiële situatie en winstgevendheid over het afgelopen boekjaar en de stand van bezittingen, schulden en eigen vermogen in vergelijking tot voorgaand boekjaar.
Modern Finance stelt voor u uw jaarcijfers samen conform de wettelijke eisen die voor uw bedrijf gelden. Hieruit zullen ook tips volgen over eventuele mogelijkheden investeringen en besparingen.

Design & creatie: Worldwebdesign